Uporabniške straniKošarica artiklovPošljite e-mailDodaj med priljubljene

 

Zgodovina muzeja

Slovenski šolski muzej je leta 1898 ustanovila Zaveza slovenskih učiteljskih društev.
V muzej se je razvil iz občasnih razstav učil in izdelkov, ki so jih učiteljska društva prirejala na
svojih rednih letnih srečanjih. Z zbiranjem učil in predstavitvami njihove uporabe je najprej služil predvsem nadaljnjemu izobraževanju učiteljev, pozneje pa je bila njegova osnovna naloga zbiranje, hranjenje,
razstavljanje in proučevanje muzejskih predmetov in druge nesnovne kulturne dediščine šolstva.
V zadnjem času je muzej svojo dejavnost razširil na vsa področja muzejskega delovanja, najbolj prepoznaven pa je z uvajanjem muzejskih učnih ur in delavnic postal predvsem po svoji
pedagoški dejavnosti. Je najstarejši specialni in prvi vseslovenski muzej na Slovenskem.

 

Stalna razstava: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja
na različne načine: s sliko, besedo, zemljevidi, grafikoni, maketami, lutkami, risbami, video in avdio posnetki in po zaokroženih obdobjih obravnava zgodovino šolstva in pedagogike na območjih slovenske
poselitve od začetkov do najnovejšega časa. Razdeljena je na dva dela: v spodnjem hodniku so starejša obdobja šolske preteklosti do leta 1848, v zgornjem hodniku pa je v glavnem šolstvo v 20. stoletju. Razlikujeta se po času nastanka in po načinu postavitve. Od uvedbe splošne šolske obveznosti v drugi polovici 18. stoletja naprej je večji poudarek posvečen prizadevanju Slovencev za uveljavitev slovenskega jezika za učni jezik na vseh vrstah in stopnjah šol. V zadnjem stoletju so šolstvo na Slovenskem zaznamovale zlasti številne politične spremembe in vse hitrejši tehnološki razvoj, ki omogoča raznovrstne oblike izobraževanja.

 

___________________________________________________________________________________

Razstavna zbirka
je glavna zbirka muzejskih predmetov, ki v muzeju predstavljajo najtesnejšo vez s šolsko preteklostjo na slovenskih tleh. Osnovna naloga muzeja je, da jih zbira, hrani in razstavlja. Po svoji funkciji v šoli jih razvrščamo v skupine predmetov. Največ jih spada med učila, učne pripomočke, šolsko dokumentacijo in šolsko opremo. Muzejski predmet je temelj strokovnega in raziskovalnega dela muzejskih kustosov

 

Arhivska zbirka
hrani v glavnem zasebno arhivsko gradivo, ki ga muzeju izročajo nekdanji,učitelji, učenci, dijaki in študentje ter njihovi dediči, ki se zavedajo pomena ohranjanja kulturne dediščine šolstva za slovensko šolsko zgodovino. Drugo arhivsko gradivo je prišlo v arhivsko zbirko v skrbi za njegovo ohranitev pred propadanjem in uničevanjem. V zbirki je tudi gradivo Zaveze slovenskih učiteljskih društev pred in Jugoslovanskega učiteljskega združenja po 1. svetovni vojni.

 

Knjižnica
je specialna knjižnica za zgodovino šolstva in pedagogike na Slovenskem. Načrtno zbira in dopolnjuje knjižnično gradivo s svojega področja, ga hrani in strokovno obdeluje ter ga nudi uporabnikom. Kot informacijski center za samostojno učenje nudi raznovrstne informacije raziskovalcem šolske preteklosti. Med strokovno literaturo s področja zgodovine šolstva in pedagogike zajema tudi učbenike ter mladinske in pedagoške revije.

 

Fototeka
šteje okrog 4500 fotografskih posnetkov šolskih stavb, učencev in učiteljev. Fotografije so za proučevanje šolske zgodovine zelo privlačno spominsko in dokumentarno gradivo. Večina fotografij je iz obdobja po letu 1929, delijo pa se po tematiki na fotografije šolskih stavb, skupinskih fotografij učiteljev in učencev, portretov učiteljev, fotografije šolskih razredov in šolske opreme. Poleg fotografij je v fototeki tudi zbirka razglednic, stereoskopskih slik in raznovrstnih filmov..

 

Dokumentacijska zbirka
obsega statistične in druge pomembne podatke iz zgodovine slovenskega šolstva, ki so uporabni zlasti ob pripravi zbornikov, priložnostnih razstav in prireditev ob jubilejih posameznih šol. Glavno gradivo je zbrano v registru šol, zbirki šolskih map in v zbirki letnih poročil, drugo pa še v kartoteki o biografskih podatkih za učitelje, v hemeroteki (zbirki časopisnih člankov), seznamih drobnega tiska in  publikacijah šol.

 

Restavratorska delavnica
z razvojem muzejske stroke, ki pri razlagi šolske preteklosti vse bolj poudarja pomen proučevanja muzejskih predmetov, in z novimi potrebami razširjene muzejske dejavnosti, so v muzeju v zadnjem letu dozoreli tudi pogoji za postavitev konservatorsko – restavratorske delavnice. Brez nje ni mogoče zadostiti potrebam sodobnega muzeja. Zaradi pestrosti materialov, iz katerih so na šolskem področju izdelani muzejski predmeti, je tudi delavnica zajela širok razpon delovanja.

 

Pedagoška dejavnost
se razširja v zadnjem obdobju delovanja muzeja. Poleg vodenja po stalni in občasnih razstavah zajema tudi raznovrstne muzejske delavnice in od sredine devetdesetih predvsem vse širšo ponudbo muzejskih učnih ur, s katerimi je muzej v javnosti postal najbolj prepoznaven. Muzejske učne ure so živa igra iz šolske preteklosti. Obiskovalci po starih učnih vsebinah in vzgojnih metodah podoživljajo nekdanjo šolo, ki jim omogoča tudi primerjavo z današnjo šolo.

 

Muzejska trgovina
je rezultat vse večje muzejske dejavnosti in izredno povečanega obiska v zadnjih letih. Predstavlja dodatek redni muzejski ponudbi, namenjena pa je predvsem tistim obiskovalcem, ki od ogleda razstav ali sodelovanja pri učnih urah želijo nekaj več. Na voljo so raznolike replike muzejskih predmetov (šolske tablice, peresniki, črnilniki, puščice, delovni zvezki in drugi šolski pripomočki ter učila) in raznovrstna muzejska literatura o zgodovini šolstva na Slovenskem.

 

Šolska kronika
je muzejska revija, ki je v Republiki Sloveniji edina specializirana revija za zgodovino šolstva in pedagogike. Razen objav, spominskih in drugih zapisov ter recenzij knjig s področja šolske preteklosti, obvešča tudi o dejavnostih muzeja. Tematske številke predstavljajo in razširjajo vsebine iz izbranih aktualnih razstav v muzeju. Z izmenjavo revije med muzeji in drugimi strokovnimi ustanovami doma in po svetu muzej opravlja svoje poslanstvo pri širjenju zavesti o pomenu kulturne dediščine šolstva za naš prihodnji razvoj.

 

 

MUZEJ JE ODPRT:

ponedeljek – petek: 9:00–16:00,

vsaka prva sobota v mesecu: 10:00–14:00,

za skupine po dogovoru tudi zunaj navedenega odpiralnega časa.

 

URADNE URE (uprava, kustosi, knjižnica):

ponedeljek – petek: 9:00–13:00

 

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, Ljubljana

T, F, M: 01/2513 024, GSM: 031/299 676

solski.muzej@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si

 

 

 
prijavi se na novice
išči po strani
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000, Slovenija,
e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si,
telefon: +386 01/251-30-24 (uprava),
+386 01/251-31-27 (kustosi),
+386 01/251-31-63 (knjižnica)
Produkcija: Spletne rešitve Sloway